utorok 30. marca 2010

Getsemanská záhrada

V duši plnej tieňov, 
v tajomnej záhrade, 
kde občas zabliká svetlo...

Tam, kde ukrýva sa bolesť,
zrodená z ľudskej túžby.
Tam hlboko v útrobách horiacich sĺz,
padá na mňa ľad nenaplnenej lásky.

Tam, kde v jednej minúte slnko
premieňa sa na tmu,
tam kde zo strachu rástla láska,
tam kde z popolu citov a nahých snov,
vyviera nádej...

Na tomto mieste sa dnes 
vo mne mieša radosť so smútkom,
nádej so strachom,
túžba s odmietnutím.

Tu na tomto mieste,
zmiešalo sa všetko 
do zmäteného klbka pocitov 
osamelého človeka...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára