pondelok 29. marca 2010

ŽALM O ŽALME

I keď tlkot srdca prehlušuje Tvoj hlas,

ja hľadám Tvoju tvár Pane.

I keď rýchlosť dní zaviala Tvoje stopy, 

ja hľadám Tvoju tvár Pane.

Aj keď hriech prekrýva drevo kríža,

ja hľadám Tvoju tvár Pane.

I keď nohy mi už celkom oťaželi pýchou,

ja hľadám Tvoju tvár Pane.

Aj keď hanba mi zablatila srdce,

ja hľadám Tvoju tvár Pane.

I keď strach pobozkal mi pery,

ja hľadám Tvoju tvár Pane.

A tak len v tvári blížneho svojho,

a s odvahou i vo svojom vlastnom odraze, 

nachádzam Tvoju tvár Pane.

1 komentár: